Than Phiền

Thưa Quý khách hàng!


Khi bạn đang ở đây, chúng tôi biết đã có điều gì đó chưa về sản phẩm, dịch vụ do chúng tôi cung cấp chưa thỏa mãn. Nếu thực sự là vậy, chúng tôi rất lấy làm tiếc và cam kết sẽ giải quyết, khắc phục đến cùng. 


Xin vui lòng cung cấp vấn đề của bạn tại Form mẫu dưới đây (Click vào hình ảnh bên dưới). Thông tin than phiền của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến Ban kiểm soát của MegaSale. Chúng tôi tiếp nhận và giải quyết vấn đề của bạn!


than phiềnĐÁNH GIÁ NỘI DUNG